TIJDELIJK GEBRUIK: JURIDISCHE EN PRAKTISCHE GIDS

Question 158

Beschikt de gemeente over een discretionaire bevoegdheid voor de toepassing van de federale wetgeving?

  • De nieuwe gemeentewet belast de gemeentelijke autoriteiten (burgemeester en het college van burgemeester en schepenen) met de ‘uitvoering van de wetten’. De federale wetgeving over de inschrijving van de verblijfplaats maakt hier uiteraard deel van uit.
  • Op basis van bewijs of getuige voorziet de Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (zware) sancties voor gemeenten die weigeren, aangezien de regering de burgemeester of de schepen zelfs kan ‘afzetten’, indien men overtuigd is van ‘duidelijk wangedrag’ of zware nalatigheid. De Waalse minister van Lokale Overheden heeft trouwens onlangs een dringende en officiële herinnering gestuurd naar de gemeenten over dit punt van de voorlopige inschrijving.
  • Ten slotte vermelden we nog dat de gemeente over het algemeen onderworpen is aan een toezichthoudende autoriteit (het Gewest) om ‘te vermijden dat de wet overtreden wordt of het algemeen belang wordt geschaad.